Результати роботи наукової школи


Дослідження впливу сонячної активності на кризові явища

Розроблені на основі штучного інтелекту математичні моделі дають змогу передбачити до 50% лісових пожеж та ураганів. Доповнення існуючих інформаційних систем передбачення кризових явищ цими методами, дозволяє запобігти стихійним лихам, або зменшити їх наслідки.

Дослідження

Побудова стратегій розвитку країн та їх регіонів

Розроблені на основі технологій штучного інтелекту та генетичних алгоритмів стратегії розвитку окремих країн та їх областей дозволили визначити в яких об'ємах та пропорціях необхідно інвестувати в конкретні види економічної діяльності (апробовано на прикладах України та Румунії).

Побудова

Прогнозування просторового розвитку туристичної інфраструктури

Поєднання фрактальної геометрії, законів фізики, штучного інтелекту та геоінформаційних систем дало змогу спрогнозувати просторову форму розбудови населених пунктів. Це надає можливість для ефективного управління як окремо взятого села чи міста, так і регіону в цілому.

Прогнозування

Моделювання туристичних потоків

На основі технологій штучного інтелекту та геоінформаційних систем визначена просторова річна динаміка зміни туристичної привабливості таких регіонів як "Верхній Прут", Карпатський регіон України та Чернівецької області. Це дало змогу побудувати прогноз туристичних та фінансових потоків протягом року, що є основою для побудови стратегій розвитку регіонів.

Моделювання

Моделювання та оптимізація функціонування туристичних фірм

Сумісне використання методів імітаційного моделювання, статистики, економетрії та штучного інтелекту дозволило змоделювати функціонування ряду туристичних фірм в режимі реального часу. Це дало змогу оптимізувати їх діяльність, а також визначити ефективність рекламної кампанії, зокрема джерела реклами, їх часову затримку, фінансову ефективність.

Моделювання

Створення сайтів та інформаційних систем

В рамках автоматизації науково-дослідної роботи розроблені та ефективно функціонують сайти "Збірник наукових праць. Економічні науки", щорічної міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку", різного роду олімпіад та конкурсів.

Створення